Loodgieterij – Wat Doet een Loodgieter?

Loodgieterij is een beroep waar altijd vraag naar zal zijn. Het zal nooit afzien van de recessie, omdat verwarmings- en verkoelingssystemen, gas en water altijd op dagelijkse basis door mensen zullen gebruikt worden, zelfs in de ergste crisissen. De basis job beschrijving van een loodgieter is onder andere het installeren en herstellen van items zoals … Read more Loodgieterij – Wat Doet een Loodgieter?